Reden voor bezoek kinderfysiotherapeut

Kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Bij iedere leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Soms is een beetje hulp noodzakelijk. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap beperkt is in zijn bewegen, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Zuigelingen

 • Een voorkeurshouding, afgevlakt hoofdje (plagiocefalometrie)
 • Eenzijdig of asymmetrisch bewegen
 • Een motorische ontwikkelingsachterstand; op een bepaalde leeftijd niet kunnen rollen, kruipen, zitten, staan of lopen
 • Een te vroeg geboren kind (pre- en dysmaturiteit)
 • Billenschuiven of tenenlopen
 • Passiviteit
 • Lage spierspanning en weinig kracht
 • Overstrekken
 • Onrustige baby
 • Moeite met houdingsveranderingen
 • Afwijkende voetstand
 • Veel huilen
 • Een kind met specifieke aandoening of syndroom zoals

Peuters / kleuters

 • Motorische ontwikkelingsachterstand; moeite met het uitvoeren van grove en/of fijne motorische vaardigheden
 • Developmental Coördination Disorder (DCD)
 • Schrijfproblemen
 • Afwijkend looppatroon zoals tenenloper
 • Afwijkende voetstand
 • Frequent vallen of struikelen
 • Te lage of hoge spierspanning
 • Pijn bij bewegen
 • Bewegingsangst
 • Conditiezwakte ten gevolge van een handicap, chronische ziekte of obesitas
 • Mentale retardatie
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Orthopedische problemen, zoals een scoliose
 • Een kind met specifieke aandoening of syndroom zoals

Oudere kinderen