Verwijzing en vergoeding

Kinderen

Vaak zijn het de ouders of leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, consultatiebureau, kinderarts en kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. U kunt zonder verwijsbrief terecht bij de kinderfysiotherapeut. De behandeling van kinderen wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Volwassenen

De vergoeding van fysiotherapie uit het basispakket hangt af van uw leeftijd en of u een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoeningen staat.

Enkele aandoeningen die op de chronische lijst staan, zijn:

  • Cerebrovascular accident (CVA)
  • Multipele Sclerose (MS)
  • Spierziekten
  • Whiplash
  • Frozen shoulder

Indien u geen chronische indicatie heeft, worden de behandelingen fysiotherapie vanuit uw aanvullende verzekering betaalt. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering, hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Een verwijsbrief van de huisarts is niet noodzakelijk voor een bezoek aan Kinderfysiotherapie De Zeeuw, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt zoals bij een chronische aandoening.