Verwijzing en vergoeding

Kinderen

Vaak zijn het de ouders of leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, consultatiebureau, kinderarts en kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. U kunt zonder verwijsbrief terecht bij de kinderfysiotherapeut. De behandeling van kinderen wordt vergoed vanuit de basisverzekering.