Prematuriteit en dysmaturiteit

Prematuriteit betekent dat een zuigeling vóór een zwangerschapsduur van 37 weken geboren wordt. Bij deze zuigelingen is de kans op medische problemen groter dan bij à terme geboren kinderen.

Dysmaturiteit betekent dat een zuigeling geboren is met een te laag geboortegewicht in verhouding tot de zwangerschapsduur.

Prematuur en dysmatuur geboren zuigelingen hebben regelmatig een vertraagde motorische ontwikkeling en een verhoogde kans op een achterstand in de ontwikkeling. Veel van de te vroeg geboren kinderen halen deze achterstand op eigen kracht in tussen het 1e en 2e levensjaar, maar sommige kinderen hebben daar enige hulp bij nodig. De kinderfysiotherapeutische hulp zal vooral gericht zijn op het geven van hantering- en positioneringsadviezen om de motoriek te stimuleren.