Developmental Coordination Disorder

Dit is een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met fijnmotorische vaardigheden. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar veel vaker treden ze in combinatie op. DCD lijkt voor te komen bij 5 tot 10% van de schoolgaande kinderen.

De kinderfysiotherapeutische behandeling is erop gericht om de motorische ontwikkeling te stimuleren door extra oefeningen. Nieuwe vaardigheden aanleren is voor kinderen met DCD vaak erg moeilijk, waarbij de kinderfysiotherapeut het kind en de ouders kan ondersteunen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de behandeling van een kind met DCD door een gespecialiseerde kinderfysiotherapeut effectief is, en dat de oefeningen 3-5x per week herhaald dienen te worden. Dit houdt in dat de oefeningen ook thuis gedaan moeten worden.