Bij de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. Hierbij is de kinderfysiotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden.

Een kind kan moeilijk duidelijk maken wat de klachten zijn en wat hiervan de oorzaak is. Ook ouders kunnen hierin weinig voor hun kind betekenen en weten vaak niet goed wat er moet gebeuren. De kinderfysiotherapeut verzamelt informatie bij ouders, leerkrachten en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen en stelt een behandelplan op. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Na behandeling hebben de kinderen een verbeterde motoriek en minder tot geen (pijn)klachten, waardoor ze weer kunnen meespelen op school en meer succes hebben bij sporten.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen. Kinderen in de leeftijd van 0 – 2 jaar worden aan huis behandeld.