Spina Bifida

Spina bifida is de medische naam voor een open rug. Een open rug ontstaat in de eerste vier weken van de zwangerschap. In die weken zijn een of meer ruggenwervels niet gesloten. Daardoor zit er een spleet in de wervelkolom.

Er zijn twee vormen van spina bifida:

  1. Er is wel huid over het ruggenmerg gegroeid. Dit heet spina bifida occulta, of verborgen spina bifida.
  2. De huid en het vlies om het ruggenmerg zijn ook open. Deze vorm van spina bifida heet spina bifida aperta of open spina bifida. Het ruggenmerg kan door de spleet naar buiten puilen. Dit heet meningocèle.

Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling wordt er veel nadruk gelegd op de motorische ontwikkeling van een kind met spina bifida. Het trainen van lopen is daarom ook een zeer belangrijk onderdeel van de behandeling. Daarnaast stimuleert de kinderfysiotherapeut om te gaan staan en zitten, om een juiste balans te houden en leren om te gaan met hulpmiddelen zoals een rolstoel. Ook is het belangrijk dat de nog actieve spieren in de benen versterkt worden. Een ander onderdeel van de behandeling wordt gevormd door de voorlichting aan de ouders zodat zij de ontwikkeling van hun kind op een speelse manier kunnen stimuleren.